Screengardiner

Screengardinen är ett bra solskydd om fönstren är mycket höga eller utsatta för stark vind. Väven löper vertikalt längs med fönstrets övre del, vilket ger mindre vindfång än traditionella markiser.