Träpersienner

En träpersienn förhöjer den naturliga känslan i rummet och blir en viktig inredningsdetalj. En träpersienn erbjuder också en flexibel avskärmning med de vinklingsbara lamellerna.