Integritetspolicy – Gustafsson Markiser AB.

www.gustafssonmarkiser.se

Så här hanterar vi dina personuppgifter:

Gustafsson Markiser AB bryr sig om din personliga integritet. För att kunna erbjuda våra produkter och tjänster behöver vi behandla era personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vad som behövs. Vi säljer heller inte vidare uppgifterna till tredje part.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att klicka på ”acceptera” accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Gustafsson Markiser AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Har du några frågor om vår integritetspolicy kan du alltid kontakta oss på:

gustafssonmarkiser@gmail.com

 

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV DATA

Information som du ger till oss:

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra produkter eller tjänster eller när du kontaktar oss på vår hemsida, per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier.

Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – Företagsnamn, organisationsnummer, adressinformation, namn, e-postadress, mobiltelefonnummer.
 • Betalningsinformation – Fakturaadress, leveransinformation, referensperson, annan faktureringsinformation.

 

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om:

 • Person- och kontaktinformation – Företagsnamn, organisationsnummer, faktura och leveransadress, namn, e-postadress, mobiltelefonnummer.
 • Information om produkter/tjänster – Detaljer kring de produkter/tjänster du har köpt. Finansiell information – Kreditvärdighet.
 • Historisk information – Tidigare köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Information om hur du interagerar med Gustafsson Markiser ab – Hur du använder våra produkter och tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som orderbekräftelse när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation – T.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning. Önskar du stoppa detta, ställer du in din webbläsare att inte acceptera sk. Cookies.
 • Geografisk information – Din geografiska placering.

Information som du ger oss, såväl som t.ex. finansiell- och historisk information är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi skall kunna förbättra vår information till er men även våra produkter och tjänster.

 

Vad gör vi med informationen?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra produkter och tjänster till våra kunder. Gustafsson Markiser AB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder.

När du beställer produkter, tjänster och tecknar avtal med oss:

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Företagsuppgifter
Företag/organisation
Organisationsnummer
Adressuppgifter (leverans & faktura)
Faktureringsinformation
Kontaktuppgifter
Namn
E-post
Telefonnummer
Tjänste- och produktinformation
Produktinformation
Tjänsteinformation

 

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.

När du kontaktar oss via e-post eller telefon

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter

Namn

E-post

Telefonnummer

Företagsuppgifter Företag/organisation
Ärendeinformation Meddelande

 

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och berättigat intresse.

När du får information eller erbjudanden från oss via nyhetsbrev

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter

Namn

E-post

Branschtillhörighet

 

 

Rättslig grund: Berättigat intresse och samtycke.

 

När du är identifierbar på bilder och film som vi publicerar

OBS, aldrig tillsammans med personuppgifter såsom epost, namn eller liknande.

Kategori av uppgifter Personuppgifter

Foto/video

 

Fotografier

Mingelbilder

Videofilmer

 

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller berättigat intresse eller samtycke.

När du deltar i våra kvalitetsuppföljningar och kundnöjdhetsundersökning

Kategori av uppgifter Personuppgifter

Kontaktuppgifter

 

Namn

E-post

Företagsuppgifter Företag/organisation
Ärendeinformation

Svar och omdömen

Svar på frågor i löptext

 

Rättslig grund: Berättigat intresse och samtycke.

När du via formulär tar del av erbjudanden från oss

Kategori av uppgifter Personuppgifter

Kontaktuppgifter

 

Namn

E-post

Telefonnummer

 

 

Rättslig grund: Berättigat intresse och samtycke.

 

Kommer vi dela din information vidare?

Vi kommer aldrig sälja vidare dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska, regulatoriska och organisatoriska krav för att din information skall hanteras säkert.

Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom samma koncern som Gustafsson Markiser AB

Gustafsson Markiser AB kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Integritetspolicyn.

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer

Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet.

Myndigheter

Gustafsson Markiser AB kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Övriga

Logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor eller sköter lagerhantering för Gustafsson Markiser AB. Partners och konsulter inom organisation och marknadsföring som bistår Gustafsson Markiser AB med expertis inom respektive område.

Avyttring – Gustafsson Markiser AB kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att Gustafsson Markiser AB säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Gustafsson Markiser AB komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Gustafsson Markiser AB eller en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES. Till exempel av ett bolag inom samma koncern som Gustafsson Markiser AB eller av annan leverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska, regulatoriska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

 

DINA RÄTTIGHETER

 • Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

 • Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att denna data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Gustafsson Markiser AB, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning.

 

Ändring av integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy, vi kommer i de fall det sker en uppdatering meddela ändringen på www.gustafssonmarkiser.se.

Kontakta oss:

Om du har frågor kring integritetspolicyn så kontakta oss gärna på gustafssonmarkiser@gmail.com

Personuppgiftsansvarig: Gustafsson Markiser AB, organisationsnummer 556953-6682,

Adress: Agdas väg 2, 457 32 Tanumshede.

 

Senast uppdaterat: 2021-01-28